Dla akcjonariuszy

0

Wezwanie (V) akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 18.01.2021

Zarząd spółki pod firmą Śląsk Wrocław Basketball Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477904, NIP 8982204747, REGON 02225401900000 (dalej: Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

ZARZĄD ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL S.A.

 

Wezwanie (IV) akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 29.12.2020

Zarząd spółki pod firmą Śląsk Wrocław Basketball Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477904, NIP 8982204747, REGON 02225401900000 (dalej: Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

ZARZĄD ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL S.A.

 

Wezwanie (III) akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 30.11.2020

Zarząd spółki pod firmą Śląsk Wrocław Basketball Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477904, NIP 8982204747, REGON 02225401900000 (dalej: Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

ZARZĄD ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL S.A.

 

Wezwanie (II) akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 28.10.2020

Zarząd spółki pod firmą Śląsk Wrocław Basketball Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477904, NIP 8982204747, REGON 02225401900000 (dalej: Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

ZARZĄD ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL S.A.

 

Wezwanie (I) akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 30.09.2020

Zarząd spółki pod firmą Śląsk Wrocław Basketball Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477904, NIP 8982204747, REGON 02225401900000 (dalej: Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

ZARZĄD ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL S.A.

 

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twój komentarz

czternaście − dwa =