Adam Kawczyński

Życiorys

fizjolog

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. Najważniejszym kierunkiem jego badań jest fizjologia mięśni szkieletowych człowieka, szczególnie w aspekcie wysiłku fizycznego i sportu wyczynowego.